torsdag 12. februar 2009

KORG-dagene 2009

Karin-Grete og jeg deltok på KORG-dagene i Oslo 2.-3. februar.
Fra tittel-linken kan man få opp pdf-er av foredragene.
BIBSYS.no sier om dagene: "Kunnskapsorganisasjonsdagene 2009 ble avholdt på Høgskolen i Oslo 2-4. februar. Fokus første dag var på fremtiden for bibliotekskatalogen og fordeler og ulemper ved samtidig søking i flere bibliotekskataloger. Andre dag var det fokus på Dewey som gjenfinningsystem og mulighetene knyttet til gjenfinning på tvers av språk og kobling mellom ulike emneordsregistre med Dewey som knutepunkt.
Tredje dag var forbeholdt en workshop om en ny oversettelse av Dewey og overgang til WebDewey. NKKI og Nasjonalbiblioteket sto som arrangør. Nasjonalbiblioteket har fattet en prinsippavgjørelse om at man skal gå over til en elektronisk utgave av Dewey og ønsket, sammen med NKKI, å få innspill med tanke på oversettelsesnivå og andre aspekter rundt en ny utgave."

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();