torsdag 2. juli 2009

Forskningsetisk bibliotek


FBIB tilbyr en mengde ferske tekster om et bredt spektrum for forskningsetiske emner, spesialforfattet av over 50 forskere og forskningsetikere. Det er også diskusjonseksempler, nyheter og artikler fra bladet Forskningsetikk. FBIB utgjør en del av nettsidene til De nasjonale forskningsetiske komiteer og skal primært tjene som hjelp til undervisning i forskningsetikk.

Forskningsetiske bibliotek (FBIB) er en ny, åpen internett-ressurs i forskningsetikk. FBIB er resultatet av en satsing fra De nasjonale etiske komiteer og er virkeliggjort i samarbeid med alle landets syv universiteter.

http://www.etikkom.no/FBIB/

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();