mandag 23. november 2009

UiA får ny lærerutdanning


Kunnskapsdepartementet har i høst holdt universiteter og høgskoler i landet på pinebenken. Med ny, differensiert grunnskolelærerutdaninng fra høsten 2010 - en for trinnene 1-7 og en for 5-10, fryktet Universitet i Agder at de fikk kun én av delene. I helgen kom endelig svaret de ventet på.
- Vi har fått det som vi vil og er fornøyd, sier studielder ved allmennlærerutdaningen ved UiA, Inger Margrethe Tallaksen.
- Nå er det ingen tvil om at vi får begge utdanningene, sier dekan Birte Simonsen.
Nå venter jobben med å skaffe nok søkere. UiA ønsker å tilby totalt 175 studieplasser på grunnskolelærerutdanningen neste år. 35 av disse vil være i Grimstad (1-7) med en naturvitenskaplig innretning.
- Det er nå arbeidet starter med å fylle opp plassene, sier Simonsen.
UiA vil også søke om dispensasjon for å samkjøre begge studieretningene det første året.
- Da får studentene et bedre grunnlag for å vurdere om de vil jobbe med små eller store barn, sier Simonsen.
I mai vil departementet ha et møte med alle utdanningsinstitusjonene for å se om studieplassene er fylt opp.

Sakset fra fvn.no 22.11.09

Siv

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();