onsdag 2. desember 2009

Forprosjekt i kildekritikk og kildebruk

LA2020-prosjektet om kildekritikk og kildebruk er igang med å utarbeide en prosjektplan for utvikling av en digital ressurs og opplæringsmodul ved UiA. Forprosjektet er delt inn i tre faser:
  1. Innhenting av informasjon, samtaler med ulike miljøer, idédugnader (nov/des)
  2. Analyser og diskusjoner. Valg av samarbeidspartnere (jan)
  3. Veivalg og skriving av prosjektsøknad (jan/feb)
Det er opprettet en prosjektblogg der man kan følge møtene i arbeidsgruppa, og se det vi samler inn av eksempler på nettressurser i kildekritikk og kildebruk.
Ta gjerne kontakt for innspill og spørsmål.
Arbeidsgruppe: Siv, Hilde, Birgitte
Referansegruppe: Else-Margrethe, Arthur, Henry

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();