torsdag 11. november 2010

UBO med nye nettsider


Gratulerer!

http://www.ub.uio.no/ - og brukerene som var vant til de tidligere nettsidene liker disse bedre, ifølge brukertesten. Enig!

Brukertesten ble gjennomført i forkant av lanseringen - og tilbakemeldingene fra denne er nå fulgt opp. Her følger noen punkter sakset fra brukertesten http://ubtinget.files.wordpress.com/2010/11/brukertest-ub2010_10_07.pdf

  • Venstremeny og til dels også høyremeny blir ofte oversett! Anbefaling: Innhold i venstremeny bør legges i innholdsfeltet!
  • Inngang til kjerneinformasjon under søkeboksen på førstesiden likte testpersonene godt! - og viktig å legge handlingsdrivende elementer (lenker) i selve innholdsfeltet - da menyene venstre/høyre ofte blir oversett
  • Triggerord i navigasjonselementer i innholdsfeltet fungerer godt. Anbefaling: Bruk samme triggerod i navigasjonsfelt og artikkel så sant det er naturlig.
  • Brukerene hoppet uanstrengt mellom toppmeny og og innganger i innholdsfeltet
  • UiO gjør bruk av "gigamenyer" på bunnen - kun en bruker (ialt 5 testbrukere) brukte denne for å finne fram - men ingen synes det var negativt å ha den der.
  • Aktuelt og arrangementer ble anbefalt å legge nederst i høyre meny
Dersom vi ser på våre nettsider tar venstre navigeringsmenyen veldig mye plass, også høyre, slik at vi har et litt for smalt innholdsfelt

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();