torsdag 2. desember 2010

Konferanse om lesebrett

November startet opp med en konferanse i Trondheim om lesebrett. Det var UB-miljøet på NTNU som hadde tatt initativ til samlingen. Det som i utgangspunktet var planlagt som et uformelt møte, ble til slutt en dagseminar hvor også forlagene var representert. 


Utover Arthur og Henrys presentasjon av UBAs eget lesebrettprosjekt, var det mange interessante innlegg fra hele landet.

Grunnskolelærer og masterstudent ved NTNU Morten Oddvik delte sine erfaringer med lesebrett og iPad. Alle applikasjonene åpner flust av muligheter for ham, og  og kunne til tider til og med virke distraherende. Det er vel et syn vi deler med ham. Fra Oddviks egen erfaring som lærer er myten om digitale innfødte litt ensidig. I kommende generasjoner langt fra alle ferdig utlært på IKT-fronten, men kompetansen befinner seg et sted mellom lærer, elev og bibliotekar. Avsluttet med noen interessante tankter rundt hvordan fremtiden kan se ut.

Våre kolleger ved UB i Oslo kastet seg på et tidlig stadie på lesebrett-bølgen, og begynte med å låne ut brett uten innhold. Fikk mye oppmerksomhet da de utstyrte en geologi-klasse med iPader tidligere høst. Prosjektet var sponset av Akademika.

UBiS har nylig satt ned en arbeidsgruppe, men har lenge avventet litt for å se hvilke erfaringer andre miljøer gjør seg. Har som mål å kunne tilby våre brukere et tilfredsstillende utvalg av e-dokumenter på en tilfredsstillende måte. Ønsker å være beredt når brukere kommer med sine lesebrett.

NTNUs universitetsavis: Heftig og iPad-begeistret

Øvrige lenker til presentasjoner blir lagt ut fortløpende

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();