tirsdag 21. juni 2011

Fra Science Library, Science Park Amsterdam
referat fra et besøk under studieturen juni 2011

av Tord


Science Park Amsterdam
I litt landlige omgivelser om lag 2 km øst for sentrum ligger Science Park som rommer flere utdannings- og forskningsinstitusjoner og ca. 80 høyteknologi-bedrifter.
http://www.scienceparkamsterdam.nl/nc/en
Her er også Amsterdam Universitets Faculty of Science lokalisert, og det var bibliotek og læringssenter (om man kan oversette “Study Center” slik) vi besøkte.
http://cf.uba.uva.nl/en/science/index.html

Faculty of Science
Vi ble ønsket velkommen av Information Specialist George Meerburg som har vært så vennlig å legge ut den presentasjonen han gav oss her: http://www.science.uva.nl/library/visit2011/presentation07052011.pps
Faculty of Science (De Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica) gir bachelor- og mastergradsutdanning i kjemi, matematikk, fysikk og fysisk geografi, biologi, medisinsk biologi, informatikk og astronomi. Fakultetet har 900 fulltidsansatte og omkring 3500 studenter.


Science Library skal altså skaffe alle disse bibliotektjenester. Dette består av en ren bibliotekdel (549 kvm) med bøker og tidsskrifter, et studiesenter (2438 kvm) med arbeids-/pc-plasser. Det er 9 bibliotekfaglig ansatte og 10 assistenter (studentvakter).
Dagens samlinger er resultatet av sammenslåing av flere samlinger etter innflytting i de nye lokalen i 2009. Det har vært en utstrakt magasinering, kassering og annen avhending av dokumenter i de forbindelse. Dagens samlinger består av 26 000 bøker og 135 meter(!) med tidsskrifter.

Tidsskrifter
I likhet med oss satses det også her på at tidsskriftene i alt vesentlig skal foreligge online. Det er også en del av de samme leverandørene av tidsskriftpakker som går igjen her med Elsevier ScienceDirect som en temmelig dominerende aktør. Utvalg og evaluering av tilbudet er i stor utstrekning basert på samarbeid med de faglige. Det er også en utstrakt bruk vektlegging av statistikk vedrørende bruk.

Lokalene
Disse lokalene har som nevnt vært brukt i et par år. Det har vært enkelte klager på støy og bekymring for blant annet tyverier da man i stor grad har basert seg på åpne løsninger. Imidlertid er det også mange som mener at lokalen i SP er selve juvelen i kronen (“een parel in de kroon”) på UvA.
Vårt besøk var nok av litt for kort varighet til at vi kunne få noe fullstendig inntrykk av forholdende. Men biblioteklokalene ga et tiltalende inntrykk. Spesielt merke undertegnede seg en skrankeløsning som var litt mer innelukket enn vår og bedre tilrettelagt rent ergonomisk.

Tjenester
Bibliotektjenestene er jo stort sett de samme ved Science Library som hos oss. Men mens gratisprinsippet fortsatt står høyt i hevd her, vet man å ta seg betalt for tilsvarende tjenester i Nederland. På denne siden er det en oversikt over utlånstjenester og en prisliste for disse:
http://www.uba.uva.nl/services/borrowing.cfm
Studenter må altså betale 25 Euro pr. år i avgift for lånekort. Man må også betale for blant annet fjernlån og kopibestillinger. For studenter utføres betaling via egne konti. Slike systemer florerte det for øvrig av i Nederland.


Alt i alt var det en fin campus og et flott biblioteket. Men palmer er uansett ikke noen god idé innendørs. De visner.


Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();