mandag 10. november 2014

Digital tilstand


Digital kompetanse
I UiAs strategi står det at institusjonen i økende grad skal ta i bruk ny teknologi i undervisning, veiledning og evaluering. Som en satsning ønsker UiA å tilby kurs i Digital kompetanse for nye studenter. Da informasjonskompetanse er en sentral del av digital kompetanse har UB, ved undertegnede, vært involvert i utarbeidelsen av en søknad til Norgesuniversitetet, som skal bidra til at studentene enklere kan "benytte og forstå hvordan digitale muligheter påvirker arbeidsliv og egen studiehverdag".

Konferanse
Nærmere to hundre UH-ansatte deltok på Norgesuniversitetets jubileumskonferanse Digital Tilstand 3-4. november. Det vanket både ris og ros til rådgivningsorganet, som i år fyller 10 år, og som hører inn under Kunnskapsdepartementet.
I tillegg til å finanisere utviklingsprosjekter ved universiteter og høgskoler mht pedagogisk bruk av IKT, skal NUV også styrke samarbeidet mellom høyere utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet "gjennom bruk av læringsteknologier." På konferansen ble resultatene fra Digital Tilstand presentert, der det bl a annet framkom at
  • 98 % av studentene har bærbar pc og hele 92 % smarttelefon - men teknologien er ikke godt nok implementert i undervisningen
  • fagansatte sier bruk av IKT i undervisningen kan bidra til økt egenaktivitet, variert og økt læring hos studentene
  • sosiale medier øker sterkt blant studenter - men brukes mindre av ansatte - på twitter spurte man seg hvordan man kan bruke studentenes mobile enheter i aktivt læringsarbeid
Twitter #nuvjub
  • @susanneanette: Det er store muligheter knyttet til bruk av smarttelefoner i UH, men dette er ikke godt nedfelt i strategier eller retningslinjer. 
  • @Norgesuniv: For 5 år siden var det digitale universitet det samme som å bruke PowerPoint, sier @SeunnST
  • @ingercarin Vi trenger diskusjoner om gode pedagogiske digitale vurderingsformer sier @SeunnST
  • @susanneanette Trenger @Norgesuniv å utvide "vennekretsen" med en ekspertgruppe av teknologitvilere og fritenkere, spør Kine Dørum 

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();