mandag 20. oktober 2014

Nordisk fjernlånskonferanse

Ellen Ø., Lone, Jørn og Reidar deltok på den 11. nordiske fjernlånskonferansen i Oslo, 16.-17. oktober. Konferansens fulle navn er "Nordic Resource Sharing, Reference and Collection Management Conference". Årets tema var "To get or not to Get? Opportunities and Challenges in Nordic ILL". (ILL står for "interlibrary lending"). Se program.

Presentasjonene foregikk i plenum og omhandlet opphavsrett, open access, digitalisering, konsortier og arbeidsflyt.
Finland har hatt en gruppe til å vurdere koordinert samlingsutvikling med tanke på at bibliotek kan låne fra hverandres "spesialsamlinger".
I Danmark har sluttbrukere lenge kunnet bestille direkte fra eierbibliotek og med et tredje bibliotek som hentested (omtrent som i våre regionale samsøk). Statsbiblioteket i Aarhus kan nå skanne trykte artikler og sende en kopi direkte til sluttbruker. (Statsbiblioteket lagrer og indekserer den digitale kopien, og det sparer dem naturligvis for arbeid neste gang artikkelen blir bestilt).
Nordiske afrikainstituttet i Uppsala skal betjene bibliotek og enkeltpersoner i hele Norden. Det er et bibliotek med mange ressurser, men som i liten grad blir benyttet i Norge.
Ivar Ternsell Torgersen (Cristin) fortalte om utfordringer med konsortieavtaler. Birgir Bjørnsson presenterte Islands konsortium som gir hele befolkningen gratis fulltekst-tilgang til en rekke ressurser. Som en følge av dette, har antallet fjernlånsbestillinger gått sterkt tilbake de siste årene.
Vi fikk også en smakebit av den nye ISO-standarden for fjernlånsbestillinger. (Dette gjør det mulig for ulike biblioteksystemer å snakke sammen).

Dessverre var en del av presentasjonene dårlige i innhold (tema eller vekting av emnene) og i engelskferdigheter. Noe av det dårlige inntrykket skyldes naturligvis manglende forkunnskaper hos meg, men også at de nordiske landene faktisk ikke gjør ting så likt. For eksempel har vi i Norge Bibsys som integrerer fjernlånsmodulene. I Sverige har biblioteket ved Karolinske institutet (helse) brukt mye tid på å gjøre dette enklere.
Men det er jo godt å erkjenne at vi ligger godt an på tjenestetilbudet vårt og hvordan vi utfører dem. Og så fikk vi en opptur torsdagskvelden med både en kortversjon av operaen "La bohéme" og irsk pubkultur.

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();