mandag 10. august 2015

Sørlandet litteraturfestival

Primo august deltok jeg på Ibsen- og Hamsun-dagene, også kalt Sørlandet Litteraturfestival i Grimstad. I år fikk festivalen bl a besøk av forfatterene Hanne Ørstavik, Kristian Lundberg, Birger Emanuelsen og Annabelle Despard.

Les mer om de andre forfatterarrangementene her.

Festivalens hovedtema var "Religion og litteratur." Temaet førte til debatt på arrangementene, i avisene og i sosiale medier. Man kan reflektere over om "Gud i litteraturen" er en trend i vår tid, eller om dette er et sterkt aspekt i litteratur til alle tider? Debatten er nok ikke over med dette...

Se bilder og artikler fra arrangementene på IbsenHamsun.no 


Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();