torsdag 29. januar 2015

Lokal bruk av publiseringsindikatoren

Tirsdag arrangerte UHR dagsseminaret "Forskning og ledelse - lokal bruk av publiseringsindikatoren". Mange gode foredragsholdere sørget for en god innføring i hvordan publiseringsindikatoren brukes lokalt på institusjonene. Forskere får publiseringspoeng ut fra hvor og hvor mye de publiserer per år. Dette har blitt beyttet for å fordele forskningstid. Mens noen er svært strenge og krever 2 poeng per år over en 3-årsperiode, er andre mer liberale og krever bare 2 poeng over hele perioden på 3 år for å få tilelt forskningstid. Opprinnelig var indikatoren et verktøy for å fordele ressurser mellom institusjonene, men etter hvert har dette blitt et ledelsesvertøy som brukes for å fordele forskningstid på de enkelte forskerne.

Opprinnelsen til public management startet i Australia og målet var å styre etter resultater, ikke målsettinger. Så, i stedet for å detaljstyre ansatte, blir de målt på målbare resultater. Et spørsmål her blir: Kan alt som er interessant å måle måles, eller er det slik at man måler det som kan måles uten at det nødvemdigvis er så interessant. Dette spørsmålet ble stilt av innleder  og rektor på UiB og leder av forskningsutvalget Dag Rune Olsen. Videre poengterte han at man må se på dårlig forskning som et langt større problem enn lite forskning.

Kaare Aagaard fra CFA, som har vært med å utarbeide den danske rapporten som evaluerer det norske tellekantsystemet holdt også et interessant innlegg. Han problematiserte ulike måter man kunne bruke indikatoren for å belønne og motivere ansatte. Han mente at der er viktig å finne en middelvei mellom ”laissez faire” og standardisering. Dette kan skje ved avklaring av hvert ledelsesnivås ansvar for bruken av indikatore og overordnede retningslinjer med stort rom for forskjellighet.
Herman Strøm holdt et godt innlegg om hvordan UiO har evaluert sin bruk av indikatoren. Her var elementer som likestilling, volum, kvalitet og kvantitet trukket inn og det har blitt gjort en systematisk gjennomgang på hvordan man kan forbedre bruken av indikatoren.

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();