onsdag 29. mars 2017

SoMe-gruppa konstituert - bli med på FørpåskeQuiz #UBAgder


Mandag denne uka ble SoMe-gruppa, bestående av Jimi Thaule, Line Cecile Sirnes, Roger Fromreide-Nessler og Birgitte Kleivset /leder, konstituert. 

Vi takker Dina og Jesper (og oss selv :-P) for godt arbeid med et grunnlagsdokument, og har følgende tilføyelser/utarbeidelser konkrete av arbeidsoppgaver. 
  • SoMe-gruppa drifter @UBAgder-kontoer på Facebook, Twitter og Instgram, og tar kontakt med @UiAgder angående kurs og veiledning angående utprøving av Snapchat.
  • Gruppa utarbeider en første SoMe-rapport til innen 1. mai 2017
  • Vi ønsker INNSPILL fra alle virksomhetsområder til hva vi kan dele i SoMe framover - ta kontakt med oss om smått og stort.
  • Vi starter med påskequiz hele uke 14 - kom gjerne med tips til spørsmål vi skal stille, måter å engasjere studenter og ansatte på. Vår foreløbige tanke er å ha ett spørsmål som vi deler på UBs SoMe-plattformer hver dag, og trekke ut en vinner hver dag som får et #AkademiskPåskeegg

Arbeidsplan for redaksjonsgruppen

1.       Hyppighet av posting på UBs kontoer: Minimum tre innlegg i uken (vi arbeider med synergier/flerdeling Facebook/Twitter/Instagram
2.       Innholdstyper og 
3.       Forslag til samarbeid med de enkelte virksomhetsområder ved UB: 
o   (e)Samlinger -> Birgitte samsnakker med Anne-Åse og Henry
o   Informasjonskompetanse -> Birgitte holder løpende kontakt med Fag & Formidling m/Hilde
o   Kurs/Arr/Utstillinger/Åpningstider -> Jimi/Line/Birgitte holder løpende kontakt med Publikum/Lone
o   “On this day” / Fatisk / Feelgood -> Dagansvarlig i SoMe-gruppa 
o   Markedsføring ->  Jimi holder kontakt mot Markedsføringsgruppa
4.       Utarbeide samtykkeskjema: Vi drøfter dette på møte med @UiAgder
5.       Rydde i relevante følgere/ting vi følger: Jimi sjekker Facebook, Twitter OK, Line sjekker Instagram
6.       Forslag til ressursbruk Gruppas medlemmer har SoMe-vakt én dag i uka, som kombineres med andre løpende arbeidsoppgaver:
Mandag: Roger
Tirsdag: Birgitte
Onsdag: Line
Torsdag: Birgitte
Fredag: Jimi og publiserer da på alle plattformer så langt det lar seg gjøre. Vi evaluerer denne arbeidsmetoden i juni. Fram til sommeren arbeider vi «organisk» med ulike innholdstyper, slik at vi får gode erfaringer å bygge på når vi skal sette opp en SoMe-plan for høsthalvåret. Studentvakt: Forslag fra SoMe-gruppa om å engasjere én studentvakt på hver Campus? Kan SoMe-erfaring evt etterspørres mht utlysning av studentvaktstillinger. Samarbeid Kommunikasjonsavdelingen @UiAgder – vi inviterer til et møte med SoMe-gruppa sentralt, og lar oss gjerne inviterer årlig til Kommunikasjonsavdelingen. Samarbeid UB-ledelse: SoMe-leder ønsker å holde løpende kontakt med UB-direktør og inviterer til et første møte med ham i april der ovennevnte plan gjennomgås og diskuteres.

Undertegnede forsker også på SoMe for tiden: Klikk her for en statusrapport. 
Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();