mandag 13. mars 2017

Delrett.no

Nettstedet DelRett.no kommer i ny utgave, og torsdag 21. mars deltar jeg på seminar i regi av Norgesuniversitetet som skal sette "fokus på hvordan høyere utdanning blir bedre med mer deling." Mitt foredrag har fått tittelen: "Biblioteket er et verb – UH-biblioteks digitale rolle i en akademisk delingskultur" på Norgesuniversitetets seminar: Opphavsrett i undervisning: Del mer, del bedre, DelRett.

Beskrivelse av seminaret: "Deling og gjenbruk av digitale ressurser er viktig for bedre utdanningskvalitet. Nettstedet DelRett, som Norgesuniversitetet driver sammen med Senter for IKT i utdanningen, bidrar til at opphavsrett ikke hindrer utvikling, bruk og deling av digitale læringsressurser. Nå har DelRett kommet i ny drakt med nye veiledninger. Vi feirer med dette seminaret, som setter fokus på hvordan høyere utdanning blir bedre med mer deling."

I påfølgende paneldebatt skal det svares på (gi lyd om du har gode eksempler/tips som jeg kan ta med fra UBA)

- Gitt de perspektivene du har lagt fram, hvordan kan DelRett være nyttig for deg?
- Studenter lærer ikke nok til å publisere åpent på nett fordi de i oppgaver ofte publiserer bare på undervisningsstedets lukkede områder. Dette blant annet fordi undervisere er usikre på hva som er lov. Dette fører til at mange går inn i arbeidslivet uten erfaring med å finne innhold med frilisens, eller å undersøke hva de kan bruke av andres materialer, eller kunnskap om åndsverksloven. Hvordan kan dette endres til det bedre? Har du konkrete eksempler på oppgaver som gir slik kunnskap og erfaring?

Les også Fvn-kronikken: Biblioteket er et verb.

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();