tirsdag 14. oktober 2008

Nytt fra statistisk sentralbyrå

SSB går mot en mer inkluderende og likestilt ordbruk.

Begrepet "innvandrerbefolkningen" forsvinner fra statistikken. Samlebetegnelsen avløses av innvandrere og norskfødte med innvandrer- foreldre.

Dette er et bevisst valg fra SSBs side fordi Norge har blitt et flerkulturelt land med behov for mer presise definisjoner og betegnelser på de utenlandske grupperingene i landet.

Innvandrer er en fellesbetegnelse for alle som har "vandret inn" i Norge. Det gjelder både flyktninger og arbeidere fra f.eks Sverige og Polen. Dette vil erstatte begrepet "førstegenerasjonsinnvandrer".

Begrepet "personer født i Norge av to utenlandsfødte foreldre " blir erstattet med "norskfødte med innvandrer- foreldre"

Kilde: "Hva skal innvandreren hete?" / Minja Tea Dzamarija

Les hele artikkelen her:

- Hilde

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();