onsdag 17. juni 2009

Rapport fra Metochi biblioteketUBA har nå fått en ny avdeling UBA/METO


Samlingen ble registrert av Åse-Lill, Ragnhild og Ellen. 4. juni til 11. juni var vi så heldige å få et opphold nok en gang på Metochi - denne gangen med full jobb i biblioteket.

601 titler ble registrert - samlingen består i hovedsak av en gave fra Universitetsforlaget - samt titler om Lesbos og Hellas - og gaver fra brukere av senteret.

Stort sett på norsk - med 55 tiler på Gresk, og 112 titler om Lesbos/Hellas. Det er meningen at samlingen skal vokse - ca 25.000 skal brukes på nyinnkjøp dette året. Arbeidet med å registrere disse i Bibsys legges til UBA/KRIS. Bokønsker sendes oss via Kari Gørdum på Metochi studiesenter


I klassifikasjonen av samlingen benyttes Web Dewey og
UBA/KRIS kontrollregister - men vi har nok "grovklassifisert"
samlingen - for å komme igjennom alt.
Bøkene skulle jo også merkes - godt vi hadde med
UBA/ARENs maskin som Ragnhild til slutt klarte å få igjennom sikkerhetskontrollen på Gardermoen!

Vi har kastet den gamle utgaven av Dewey som stod i biblioteket - og satt igjen den nyeste utgaven.

Vi har brukt Google oversetter når det gjelder arbeidet med de greske titelene ...


Kari var til stor hjelp for oss
mht transkribering av Greske titler.

Transkriberingen bygger på Library of Congress, med unntak av B - som vi har transkribert til B (ikke V) etter anbefaling fra Kari.Vi bodde også i år på Xristos, men hadde alle våre måltider på Metochi.


Her nytes middag med andre Xristos beboere.Ellers hadde EVU folk fra hele landet et seminar
her i denne uka,
med fire deltakere fra UiA, og vi fikk anledning til å bli med denne gruppen på en felles
utflukt til Petra og Molivos.
Sent - natt til torsdag ble vi ferdige med registringen. Biblioteket er klar til bruk!
Takk for at vi fikk lov til å reise ned!Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();