onsdag 14. april 2010

Prosjekt for 1. år studentene på sykepleie


19. april og 3 uker framover får kanskje skranken mye spørsmål om "miljøtiltak for demente" - 1. års sykepleiestudenten skal ha prosjekt om dette - etter å hvert noen uker i praksis på sykehjem; og flere trenger kanskje hjelp til litteratursøk. I den forbindelse er det laget en fagside med lenker til forslag til søk i baser, og til nettsteder; i tillegg til en demonstrasjon av søk.

Lenke til fagsiden via uia.no > bibliotek > fagsider > sykepleie

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();