torsdag 8. april 2010

Torsdagsforedrag om opphavsrettslige spørsmål

Siv Holt er UBs ekspert på opphavsrettslige spørsmål med bl a sin bakgrunn fra arbeid med opphavsrettslige spørsmål i Patenstyret.

Her er mine notater fra Sivs foredrag (som jeg for ordens skyld har fått tillatelse til å legge ut).

Opphavsrett i en digital verden er et aktuelt emne for tiden. Men hva er egentlig opphavsrett og åndsverk? Nettstedet Clara.no har gode definisjoner: Opphavsrettslig materiale og vern og Åndsverk - må være skapt av personer og må ha verkshøyde.

Vernetiden er 70 år etter opphavspersonens dødsår. Ulik vernetid på ulike typer åndsverk.
Om sitatrett
Om Kopinor-avtalen

Oppgi kilde!

Opphavsrett i en digital verden
Eksempler på digitale åndsverk:
  • Datamaskinprogrammer
  • Databaser
  • Internett som bærer av åndsverk
  • Nye verk på internett
Gjenbruk av materiale hentet fra internett
To opphavsrettslige handlinger skjer når materiale hentes fra nettet.
1. Det lages ny digital kopi
2. Verket fremføres på skjerm for brukeren

Man må ta hensyn til følgende:
1. Er materialet opphavsrettslig vernet?
2. Hvilke rettigheter har opphavspersonen?
3. Hva skal materialet brukes til?
4. Sitatrett

Gøril Mauseth-dommen. Vise snutter av film, men bare det som er viktig for å få frem poenget.

Man kan legge opphavsrettslig beskyttet materiale i Fronter (men sjekke om avtaler hindrer deg i dette) - men aldri ut på nettet uten å spørre om lov. Å lenke til opphavsrettslig beskyttet materiale er lov.

Dette med opphavsrett er et aktuelt felt i vår digitale verden. Kulturminister Anniken Huitfelt har varslet en oppussing av Åndsverksloven, men det er uvisst når dette blir.

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();