lørdag 29. mai 2010

"Ja - De Penga" - andre dag

Det var en viss spenning før andre dagen av konferansen pga. mulig streik. Heldigvis ble det jo ikke noen streik så programmet kunne gå som planlagt. Fokus andre dag var i stor grad knyttet til praktiske råd og vink når det gjelder forhandlinger med utgivere. Jeg synes innleggen fra Liam Earney, JISC, Anna Lunden, BIBSAM og Arne Jakobsson, UiO ga mange gode råd om hvordan en skal gå fram i dialog med våre leverandører. Selv om vi i stor grad benytter avtaler som er forhandlet fram av ABM-Utvikling har vi også en del direkte kjøp.

Det andre temaet var knyttet til arbeidet med å få på plass nasjonale lisensavtaler når det gjelder sentrale resurser. Ingar Lomheim, NTNU er leder av et utvalg som arbeider med disse spørsmål på vegne av Universitets og høgskolerådet (UHR). De har valgt en mere praktisk og konkret tilnærming en først tenkt. I samarbeid med ABM-U forhandler de med Elsevier for å på plass en nasjonal avtale for Science Direct. Denne ressursen er den desidert mest kostbare vi har og utgjør alene over 50% av de totale kostnadene for avtalene son ABM håndterer. I denne sammenhengen vil en nasjonal lisens være begrenset til UH sektoren samt statlige forskningsinstitusjoner. Forhandlinger med Elsevier pågår fortsatt, det er opplagt også en utfordring å komme fram til en rettferdig fordeling av kostnadene. Idag betaler de eldre universitetene en meget stor del av regningen siden prisen i stor grad er knyttet til historiske abonnementer.

Som de fleste kjenner til skal konsortiegruppen ved ABM over i en ny organisasjon knyttet til Kunnskapsdepartementet sammen med NVI. Uansett det organisatoriske vil det viktige arbeidet med konsortiearbeidet fortsette. Det vil også bli nye seminarer med tema knyttet til dette sentrale området.

Til slutt vil jeg bare gratulere ABM-U med et meget velykket seminar! Peker til presentasjonene vil komme etterhvert.

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();