mandag 11. oktober 2010

Oppsummering fra bibliotekundervisning for førstesemesterstudenter på sykepleie

Bibliotekundervisningen for førsteårs studentene på sykepleie er integrert i studiet i metodefaget som gis i føste semesteret

 • I Kristiansand får studentene 3*1 times fellesforelesning, i Grimstad 2 timer fellesforelsning
 • Selve forelesningene er ikke obligatoriske, men studentene må besvare en oppgave (29 spørsmål, "multiple choice" oppgvave) før de kan gå opp til eksamen i emnet. Vi har ikke lab-undervisning.
 • 20 poeng kreves for å bestå prøven.
 • Alle bestod ved første forsøk i Kristiansand. Noen stryk i Grimstad (disse fikk ta testen på nytt) - og tror kanskje det bunner i en likegyldighet fra studentenes side. Viktig at emneansvarlig eller koordinator for studiet gir informasjon i forkant av prøven om at dette er en obligatorisk del av emnet.
 • gjennomsnittspoengsum for krsand var 26.84 poeng (125 studenter leverte til fristen, 3 fikk ustatt frist (disse med gjennomsnitt 26). I Grimstad, 24.94 poeng
Testen ble gitt etter første forelesning, og de studentene som ønsket kunne levere allerede etter denne første timen. I Grimstad ble all undervisning gitt på samme dag
 • 31 studenter i Kristiansand valgte å levere etter første forelesning; poensgjennomnistt for disse var 24.83.
 • For de som valgte å levere etter 2. forelesning i Krsand steg poengsummen til 27,14,
 • og for de som leverte etter 3. forelesning i Krsand var gjennomsnittet steget til 27,19 poeng.

For hvert spørsmål, ble det vist til en tekst på nettet som kunne lede studenten til svar - så det var ikke nødvendig å følge forelensningen. Det ble dessuten i etterkant av forelesningen lagt ut en videodemonstrasjon i fronter (i Kristiansand), samt en PDF med oppsummeringer fra timen.


Dette vet førsteårsstudentene

(prosent svar fra krsand)

 • at BIBSYS Ask er bibliotekbasen vår
 • hva en "referanse" er og de kan gjenkjenne følgende litteraturreferanser; bøker, artikler i bøker og artikler i tidsskrifter
 • og de kan også¨finne disse via søk i BIBSYS Ask
 • at de må være tilkoblet UiA nettet via WebVPn aller Anyconnect for tilgang til abonnementsbelagte elektroniske ressurser (88%)

På forhånd "viste" vi at dette med søk etter tidsskriftartikler via BIBSYS byr på problemer; og det var her mange svarte feil; men over 65 % av studentene i Kristiansand svarer rett på at det må søkes på tidsskriftets tittel dersom de skal finne artikkelen via søk i BIBSYS Ask

Videre vet studentene nå at de kan
 • fornye sine egne lån via BIBYS Ask(100%)
 • bruke FEIDE pålogging og dermed ikke trenger å bestille passord selv (94,4%)
 • bestille lån av bøker og kopier som enten er ultån hos oss, eller ikke finnes hos oss (100%)
 • utlånstiden er 1 uke for reserverte bøker (99%)
 • de kjenner til trunkering (94%)
 • vet forskjellen på AND og OR (95%)

De vet også at

 • Svemed brukes for å finne artikler publisert i nordiske helsefaglige tidsskrift (77,6%)
 • Cinahl er en database med vekt på sykepleiefaglige artikler (100%)
 • Norsk elektronisk legehåndbok gir informasjon om ulike tilstander og sykdommer 96%)
 • ssb.no kan brukes dersom en leter etter statistikk om norske forhold

(Oversikt over oppgavene og besvarelser ligger i fronter på fellesrommet vårt)

I bibliotekundervisningen (vi kaller det for litteratursøking) blir det fokusert på

 • å finne referanser fra pensumlistene;
 • oppslag i bibsys ask - å kunne finne ulike typer referanser
 • kjennskap til det usynlige nettet: viktige databaser for litteratursøk og informasjonssøking med eksempler og bruk av ulike søketenikker
altså den praktiske bruken av biblioteket, og hvordan finne ulike kilder

Dette tar de faglige seg


 • kildekritikk (gis i samme emnet)
 • referanseteknikk (gis i forbindelse med første mappeoppgave, i samme semester)
Videre gir biblitoteket undervisning
 • i littertaursøk i forbindelse med 2. semesters prosjektopgpave for 1. år studentene. 1 times fellesforelesning. Da blir det fokus litteratursøk i BIBSYS Ask, Svemed og Cinahl konkret knyttet til prosjektemne. Studentene får også tilbud om "søkeverksted" på lab - med påmelding
 • litteratursøk i forbindelse med praksis 2. år. 2 timer fellesforelesning
 • litteratursøk i forbindelse med bachelorprosjektet 3. år siste semester. 2 timer fellesforlesning + "søkeverksted"

1 kommentar:

Reidar Bjorvatn sa...

Dette var interessant og nyttig! Jeg har ikke helt visst hvilket kurstilbud vi har gitt sykepleiestudentene, men nå vet jeg både hva og hvordan. Bra at prøven må bestås før studentene kan gå opp til eksamen!

 
z"); pageTracker._trackPageview();