mandag 18. oktober 2010

Tilleggsbevilgning til innkjøp av iPader

Foto: Creative commons/Yutaka Tsutano
LA2020-rådet og styringsgruppen har nå behandlet tilleggssøknaden til innkjøp av iPader. Søknadssummen på kr. 70 000,- er innvilget. Vi skal nå sette oss ned og diskutere mål, framdriftsplan, deltakelse og evalueringsmetoder for et iPad-prosjekt.

Når det gjelder Kindle-delen av Lesebrettprosjektet så  holder Henry på med å analysere resultatene fra brukerundersøkelse i disse dager. Dette skal Arthur og Henry presentere for de andre UB-ene i Trondheim 2. november.

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();