onsdag 31. august 2011

The September 11, 2001. Se nyhetssendinger fra 20 tv-kanaler verden over

www.archive.org har samlet nyhetssendinger fra ulike TV-stasjoner i hele verden. Her kan man gå tilbake og se hvordan fjernsynsmediet formidlet nyheten. Anbefales alle interesserte.

Sakset fra websiden:

"The events of September 11th, 2001 affected the entire world.

The 9/11 Television News Archive is a library of news coverage of the events of 9/11/2001 and their aftermath as presented by U.S. and international broadcasters. A resource for scholars, journalists, and the public, it presents one week of news broadcasts for study, research and analysis.

Television is our pre-eminent medium of information, entertainment and persuasion, but until now it has not been a medium of record. This Archive attempts to address this gap by making TV news coverage of this critical week in September 2001 available to those studying these events and their treatment in the media.

Explore 3,000 hours of international TV News from 20 channels over 7 days, and select analysis by scholars."


1 kommentar:

Reidar Kaarbø sa...

"Ti år er gått siden 11. september 2001 da islamistiske terrorister sjokkerte en hel verden".

La oss for all del ikke stille spørsmål med Shanksville, Pennsylvania, der offisielt godkjente fotos viser at det ikke kan ha styrtet noe fly i det hele tatt, eller Pentagon som IKKE fikk knust vegger og vinduer der flyvinger, hale, eller motorer skulle smelt inn i bygget (som på tårnene), men derimot fikk brent et hull gjennom 3 av 5 ringblokker = 6 yttervegger av armert betong. Og tilsist WTC7 som ikke ble truffet av noe fly, falt sammen om ettermiddagen ved at alle loddrette søyler ble kappet over flere etasjer i samme mikrosekund SOM OM det ble revet med eksplosiver i en perfekt planlagt jobb.

Angrepene varte under to timer, tok livet av 3000 mennesker og gjorde ikke varig skade på USA's politiske system eller infrastruktur. Hevnen ble to kriger som snart har vart 10 år og har tatt livet av over 1 million mennesker. Se www.hvamenerpartiene.com.

 
z"); pageTracker._trackPageview();