onsdag 31. august 2011

Fagreferentkonferansen 2012

Programkomiteen har startet opp planleggingen etter sommeren. Fra venstre: Hilde Daland, Siv Holt, Audun Hofseth, Henry Langseth og Arthur N.Olsen (Foto: Anne-Åse Kallhovd)


Universitetsbiblioteket i Agder er i 2012 vertskap for Fagreferentkonferansen, som samler fagbibliotekarer fra hele landet. Konferansen bli sist arrangert i Stavanger, og UBAs programkomité (avbildet) har jobbet med aktuelle temaer siden årsskiftet. Selv om de ennå holder kortene tett til brystet, kan de røpe at forskningsstøtte er et svært aktuelt tema for tiden. -Våre kolleger i ved UBiS leverte en veldig bra konferanse både faglig og sosialt, så vi har absolutt noe å strekke oss etter, sier Henry.
Ingeniør og fagansvarlig for teknologi, Audun Hofseth, sjenker seg en stor kopp kaffe før møtet startet.

Konferansen er lagt til 5.-7.juni 2012 og finner sted på Ernst Hotell i Kristiansand. Lokaler på universitetets egen campus og Hotell Norge har vært vurdert, men valget falt til slutt på Ernst som i høst åpner en moderne og ny konferanseavdeling og samtidig utvider hotellkapasiteten kraftig. Atlantic Reiser i Molde er valgt til konferansepartner, og vil bistå med mye av det praktiske i forkant og under konferansen.

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();