søndag 13. oktober 2013

Nasjonalt arkivnettverksmøte i pop og rock, UiA, Kristiansand 9/10-2013

UBA var denne uka arrangør for det nasjonale nettverket av musikkbibliotek og museer innen pop og rock.
Deltakerne kom fra Nasjonalbiblioteket avdeling Mo i Rana og Oslo, Rockheim, Rock City, Namsos, Bergen offentlige bibliotek, Kristiansand kommune og UiA/UBA.
Anne-Åse ønsket velkommen og fortalte kort om historien til Universitetet og hvordan universitetsbiblioteket fungerer i dag.
Siden møtet ble holdt på UiA var det denne gangen fokus på forskning og utdanning, og hvordan bibliotek og arkiv i nettverket kan støtte opp under disse.
Nasjonalbiblioteket ved Trond Valberg innledet om temaet lydarkiv som forskningskilde til pop og rock. Deretter snakket Siren Steen om erfaringer fra Grieg-samlingen ved Bergen offentlige bibliotek.

Tor Dybo og Tore Bråthen (UiA, institutt for rytmisk musikk) holdt hvert sitt innlegg, og disse ble etterfulgt av diskusjon.

Ellers var det som vanlig bordet rundt med nytt om innsamlinger av materiale og pågående prosjekt fra de forskjellige intitusjonene. Eget referat følger.

Are/Anne-Åse viste rundt i biblioteket og Tore/Tor tok deltakerne med på en runde i K-bygget hvor de fikk høre litt musikk og sett lydstudioet.

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();