torsdag 28. november 2013

Nordisk stor-tidsskrift innen humaniora?

Med tittelen "Oh no, not yet another small, stand-alone humanities journal" presenterte open access-rådgiver ved UB i Tromsø, Jan Erik Frantsvåg, en status og analyse av nordiske tidsskrifter på den åttende Munin-konferansen. -En for stor andel av tidsskriftene er ikke bærekraftige, og ofte avhengige av en enkeltpersons entusiasme og energi. Videre påpekte Frantsvåg den ofte manglende kompetanse rundt det tekniske ved publisering og distribusjon, design, open access og økonomi. -Det er ikke hensiktsmessig at en vitenskapelig ansatt bruker tiden på slike administrative oppgaver. 

Open access-rådgiver Jan Erik Frantsvåg
lanserte en visjon om et nordisk
stor-tidsskrift (mega journal) under
den åttende Muninkonferansen i Tromsø. 
Frantsvåg presenterte bl.a. en omfattende gjennomgang av nordiske tidsskrift, oversikt over de største forlagenes utgivelser og rådende holdninger til OA hos myndighetene i Norden. Frantsvåg lanserte sin visjon om et nordisk stor-tidsskrift innen humaniora. Et såkalt stor-tidsskrift som PLOS ONE innen naturvitenskap og medisin eller Open Library of Humanities som starter opp i Storbritannia tidligere i år. En slik publiseringsmodell vil være robust og mindre personavhengig enn dagens situasjon. Et stor-tidsskrift vil gi nye tekniske muligheter, bedre kontinuitet og synlighet. Det tradisjonelle tidsskriftet var et radikalt tradisjonsbrudd da det så dagens lys i 1665, påpekte Frantsvåg da han kastet sin brannfakkel under Munin-konferansens kanskje viktigste foredrag. 

Program fra den åttende Munin-konferansen i Tromsø (presentasjoner og opptak kommer)

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();