tirsdag 14. januar 2014

Forskningsbaserte svar om e-bøker som pensum på brett

Jeg fikk nettopp dette spørsmålet av en påtroppende student, og svarer også her på bloggen, om det er andre som har lignende spørsmål rundt dette med e-bøker eller p-bøker når man leser pensum.
Skal jeg fortsette å kjøpe papirbøker eller gå over til lesebrett? Dere ved UB gjennomførte en undersøkelse på området, og jeg tenkte derfor at det ville være smart å høre med deg) Jeg lurer altså på: 
  1.  Kan en kjøpe og laste alle (eller de fleste) pensumbøkene/kompendiene en benytter på UiA inn på et lesebrett?
  2. Er det fortsatt marked for tradisjonelle lesebrett (f.eks. kindle), eller kan en like gjerne gå for en iPad/tablet?
  3. Hvilke typer brett/tablets kom godt ut i deres undersøkelse? 

Svar: (kom gjerne med refleksjoner, tilføyelser eller annet :)

Spørsmålet ditt er betimelig: Utviklinga av informasjonssamfunnet går unna: Fra skriften ble oppfunnet til oppfinnelsen av boka, gikk det 4.300 år, fra boka til trykkekunsten 1.150 år, fra trykkekunsten til oppfinnelsen av internett var det 524 år, fra internett til søkemotorene nitten år, fra søkemotorene til Googles relevans-ranking gikk det kun sju år (jf bokhistoriker Robert Darnton).
  1. Framtiden er digital (og analog). På kort sikt skal det gå an å laste ned kompendier digitalt (mer er usikker på om det er fra i år i alle fag, eller at det kan ligge et lite stukke fram i tid, noen som vet?)
    I forkant av UBs lesebrettprosjekt undersøkte kollega Arthur N. Olsen i hvilken grad bokpensum var tilgjengelig som e-bøker, og kunne skaffes til UiA - Han fant at ca kun 20 prosent av pensum var tilgjengelig elektronisk. Dette viser også en undersøkelse som er sitert i siste nummer av Forskerforum. Ved norske universiteter er 75 prosent av pensum papirbasert.
  2. Jeg vil si at det fortsatt er marked for Kindle lesebrett. Men min anbefaling vil her være å kjøpe et nettbrett (m/tastatur) - som man kan bruke til så mye mer enn å lese på, og så heller låne en Kindle DX ved UB (og evt kjøpe et lite e-blekk-brett, om man finner ut om man heller foretrekker det siden). 
  3. I vår undersøkelse fant vi ikke at studentene kommenterte store forskjeller i leseopplevelsen på de to brettene (utenom at Kindelen kan man lese på ute i sola).
Over halvparten av studentene i vår undersøkelse foretrakk å lese pensumbøker på papir (Olsen, Langseth og Kleivset 2013). Grunnene til dette kan være flere. En forklaring kan være at studenter allerede har godt etablerte lesestrategier på papir, de kan også ha opplevd tekniske problemer, eller studentene kan ha oppfatta leseforståelsen som bedre fra papir enn fra skjerm. I følge forsker A.K. Pughs er lesing en prosess der man ubevisst, fritt og sømløst varierer mellom ulike lesestiler. Når man setter i gang en leseøkt, blar man i boka, man kan skumme noen sider eller avsnitt, man søkeleser kanskje etter et bestemt emne, man kan nærlese teksten, kanskje må man bla litt igjen, for å skjønne sammenhengen. Man streker under noe man synes er viktig, eller man noterer i margen. Mange opplever det som utfordrende å skifte sømløst mellom lesestiler på brett. Lesing på brett synes å egne seg best til ren gjennomlesing av en tekst.

Leseforsker Anne Mangen, ved Universitetet i Stavanger undersøkte nylig hvordan en gruppe elever på tiende trinn skårte på leseforståelse, etter at halvdelen hadde lest på pc, mens den andre gruppen hadde lest på papir. De som hadde lest på papir, skårte signifikant bedre enn de som hadde lest på pc. Leseforskeren påpeker at dette funnet er i samsvar med andre undersøkelser.

Svaret på spørmålene blir (ennå en stund) Ja, takk begge deler! E-bøkene, og e-pensum (som det forhåpentligvis vil komme mer av framover) erstatter ikke nødvendigvis papirbøkene. Et eksemplel på dette er at når tv-apparatene inntok norske stuer, mente enkelte at radioens dager var talte. Men i dag har vi radio tilgjengelig i alle rom, i bilen, på jobb, på pc og smarttelefon. Antall radiokanaler har vokst kraftig de siste tiårene. Forsvant radioen ville den bli dypt savnet. Det samme kan man si om papirboka. Det at e-bøker blir en stadig mer tilgjengelig teknologi, er en god utvikling. E-bøker er mer tilgjengelige, enklere å lagre og gjenfinne. Men e-boka vil ikke erstatte p-boka. Ifølge bokhistoriker Robert Darnton har det aldri vært utgitt flere papirbøker enn i våre dager. Lite tyder på at den trenden vil snu med det første.

Er det noen som har kommentarer eller refleksjoner rundt dette?

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();