fredag 24. januar 2014Lansering av Oria - noen refleksjoner og litt statistikk

Nå har det gått litt over 2 uker siden vi lanserte Oria. Alt tatt i betrakting synes jeg det har gått meget bra. Takk til alle for stor innsats. Det er likevel ikke tvil om at Oria fortsatt lider av en del svakheter, BIBSYS har i stor grad fulgt opp meldinger og løst problemer ganske raskt men en god del gjenstår. 

Vi har nå ca. 30 meldinger om store og små feil, svakheter og spørsmål knyttet til Oria. En del av dette er kanskje preget av at vi som bibliotekarer graver oss litt for dybt i detaljer. Vi må nok regne med at en komplisert tjeneste som Oria aldri helt blir ferdig. Litt som Google vil vi vel heller aldri ha en helt fullstendig forståelse av hva tjenesten inneholder!

Jeg har sett litt på bruken av tjenesten siden lansering 6. januar. Foreløpig ligger bruken på ca. 4000 søk om dagen fra mandag til torsdag med et fall på fredag slik at en kan avlese aktivitetsnivået hos studenter og ansatte ganske godt. I figuren nedenfor kan se aktiviteten fra 12 - 18 januar. Antall treff pr. søk og responstiden er også med. Det er jo betryggende at responstiden er lavest når aktiviteten er høyest!

Lenketjeneren SFX gir også en masse spennende informasjon om hvordan våre studenter og ansatte bruker de elektroniske tjenestene. Noe som er helt nytt er at vi kan se hvor de kommer fra når de skal laste ned tidsskriftartikler og e-bøker i fulltekst.  Det har vært en vedtatt sannhet at Google er det viktigste verktøyet for søk blant studenter. Statistikken hos oss viser noe annet når det gjelder bruk av våre lisensierte ressurser. Listen nedenfor viser at Oria (Primo) er desidert viktigst. Helt på topp kommer metadata fra Idunn og Google kommer først på syvende plass. Katalogdata fra BIBSYS og metadata fra ISI WoK og Scopus kommer også blant 10 på topp.

Source
Requests
Clickthroughs
primo3-Article-idun
427
291
info:sid/sfxit.com:kbmanager
268
164
primo3-Article-gale_ofa
261
214
primo3-Article-wos
220
188
primo3-Article-tayfranc
176
118
primo3-Article-scopus
133
103
info:sid/google
102
98
primo3-Article-sciversescie
95
65
primo3-Journal-BIBSYS_ILS
73
27
info:sid/sfxit.com:azlist
71
59


Når det gjelder nedlastinger er bildet slik:


Target
Clickthroughs
IDUNN_NO
300
ELSEVIER_SD_SCIENCE_DIRECT_COMPLETE
176
EBSCOHOST_BUSINESS_SOURCE_COMPLETE
163
TAYLOR_FRANCIS
154
EBSCOHOST_ACADEMIC_SEARCH_COMPLETE
147
PROQUEST_MEDICAL_LIBRARY
81
SPRINGER_LINK_JOURNALS
69
DOCDEL_BRUBEST_ASK_LOCAL_LCL
63
DOAJ_DIRECTORY_OPEN_ACCESS_JOURNALS
62
EBRARY_ACADEMIC_COMPLETE
57
WILEY_ONLINE_LIBRARY
57
EBSCOHOST_CINAHL_PLUS_WITH_FULL_TEXT
54

Også her er Idunn på topp. Fulltekstdatabasene fra EBSCO ligger høyt oppe sammen med de store tidsskriftforlag. E-bøkene er godt synlig i Oria og en kan se at Ebrary er mye brukt. Brubest kommer også inn på listen.

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();