søndag 9. mars 2014

Digitaliserte Stortingsforhandlinger - Seminar på Stortinget

Fredag 7. mars deltok jeg på kurs/lanseringsseminar for de digitaliserte stortingsmeldingene fra 1814-2001. Programmet strakk seg fra foredrag om saksgangen på Stortinget til informasjon om prosjektet rundt dititaliseringen og demonstrasjon av systemet.

Frisvold viser her de trykte Stortingsmeldingene oppstilt i samme formasjon som Stortingsbygningen.
Øyvind Frisvold viser bokutstillingen av stortingsforhandlinger formet som Storinget. Frisvold ga en historisk ramme for dagen med et svært godt innlegg. Han kommer også til UiA i mars i andledning Grunnlovsfestivalen og holder innlegg i samme sesjon som Hanne og Arthur.

Dagen ble avsluttet med omvisning i Stortinget. Her kan man følge Stortinget direkte. Det er også en ny "sal-app" på trappene for møter i Stortinget.

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();