torsdag 22. september 2016

IGELU 2016 i Trondheim


460 deltakere fra 34 land var samlet til den 11. IGELU konferansen. Theo Engelman ønsket velkommen til konferansen og Frode Arntsen ønsket velkommen til Trondheim, og plutselig skulle vi reise hjem igjen!

Det ble tre dager fullpakket med ExLibris-informasjon, forelesninger og demonstrasjoner, lange lunsjpauser og hyggelig prat med kolleger. Besøk i Nidraosdomen med orgelkonsert samt fingermat og allsang i erkebispegården sto på det sosiale program mandag kveld.UBIS/UBA holdt sammen og spiste fellesmiddag på tirsdag. Det virker som vi er kommet like langt med Alma og har de samme opplevelsene av hva det nye biblioteksystemet kan og ikke kan.
Elise(UBIS) og Anne-Åse(UBA) tok en avstikker til  NTNU musikkbiblioteket hvor vi møtte Frida og Jenny. Hyggelig med oppdatering og se den nye utlånsmaskinen (EasyLoan fra Biblioteksentralen) i aktivitet.

Små tips for en bedre hverdag
Det arbeides mot felles arbeidsflyt i Alma. Bibliotek som har litt ekstra energi og pågangsmot lager API-er som utvider rammen for hva ExLibris har i sin programpakke. ExLibris godkjenner api-ene og legger dem ut sammen med sine egne.
Eksempel:
Arbeidsflyt (work flow) kan settes opp for å gi bedre forståelse av hvilke steg en liten rutine som reparasjon av en innlevert bok kan ha i Alma. 

Ettersom vi får lagt inn frekvenstabell på tidsskriftene, kan Alma analytics hefterapport vise hefter som ikke har kommet og vi kan enkelt sende ut purringer.

Utnytting av analyseprogrammet Alma analytics og bruk av api-er ved UBA vil nok bli mer aktuelt å se på når virksomhetsområdet digitale tjenester er fulltallig.Ny Oria i horisonten
De fleste har sikkert fått med seg at vi har en ny versjon av Primo i vente. Utallige brukerundersøkelser blant biblioteketsbrukere over hele verden, samt Ex Libris sine egne funn og analyser, ligger bak den nye versjonen. Hva kan vi vente av det nye brukergrensesnittet? 
Ny Primo - hva er på plass, hva kommer i hhv november og februar
-Et renere design som også er responsivt (nettbrett og telefon)
-Hylleplassering uten å klikke inn i fanen
-Ikonbasert undermeny
-Enklere å finne "Min konto", som også blir mer informativ
-Bedre navigering i trefflisten
-Fasettene blir tydeligere

Noen ganske få bibliotek har tatt det nye brukergrensesnittet i bruk, se f.eks. Eagle Search ved Tennessee Tech Library eller Catalyst search ved St.Olaf College, Northfield Minnesota. 
Først på nyåret kan vi ta den nye Primo-versjonen i bruk selv, iflg Bibsys.  

Veien videre med Alma
Ex Libris' representasjon under Igelu var dominerende (de fleste i dress var fra EL), og den første dagen var programmet preget av dette. De presenterte Alma Roadmap: hvor er vi, hva skjer i nær fremtid og hva arbeider vi med på sikt. Her kan du lese mer om oppdateringer som kommer innenfor de ulike områdene av Alma, noen er allerede nevnt tidligere i dette referatet (hver gang du får den litt irriterende gule meldingen etter innlogging, er det kommet en ny oppdatering. Disse kan absolutt være verdt å følge med på)
Ny app for enklere betjening av fjernlån

Ny alma-app for fjernlånsbehandling
Verden begynner kanskje å bli forsynt med apper nå, men Ex Libris har utviklet en som virker ganske lovende. Spesielt for alle som jobber med fjernlån. I stedet for å skrive ut Lending request, fikk vi demonstrert en app som lar deg hente frem bestillinger og scanne inn dokumenter når det er funnet frem på hyllen. Slik det ble demonstrert ser det ganske lovende ut. Vi får se - i november. 

Kampen om pensumlistene
Ex Libris har kastet seg inn i markedet for pensumlisteverktøy. En betaversjon av Leganto ble presentert på Igelu i fjor høst, i år fikk vi se et langt mer modent verktøy som tangerer f.eks. Talis. Her vil det nok skje noe til neste år for vår egen del, mer om det seinere. 

Enda mer kunne vært nevnt fra konferansen, men dette er nok høydepunktene. 
Igelu legger ut presentasjonene fra konferansen på sine nettsider

Anne-Åse & Henry

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();