torsdag 22. september 2016

Nytt analyseverktøy for forskningsaktiviteterUniversitetet i Agder er blant de første norske utdannings-institusjoner til å ta i bruk Scival, et online verktøy for analyse og benchmarking av egne og andres forskningsaktiviteter. 
Fredag 30.september får kommer en representant fra Elsevier til UiA for å demonstrere hvordan universitetet kan benytte dette på en strategisk måte.   

Det som tidligere har vært en nesten uoverkommelig og manuell oppgave i å sammenstille og analysere forskningsaktiviteter, løses nå langt bedre og enklere med UiAs nye verktøy.


Analysene fra Scival gir oss blant annet:
  • innsikt i forskningsaktiviteter
  • benchmarking mellom institusjoner
  • eksisterende og potensielle samarbeidspartnere
  • trender innenfor fagområder
Scival blir et viktig verktøy for universitetets forskningsadministrasjon og vitenskapelig ansatte, som i større grad søker om ekstern finansiering av prosjekter. UBA er systemeier, og Jimi og Marte vil være superbrukere. Elsevier arrangerer kurs neste fredag 30.9 og det er en åpen presentasjon kl 12.15 som alle interesserte bør få med seg.

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();