mandag 1. februar 2010

LA 2020: Utlysning av prosjektmidler

UiA UTLYSER PROSJEKTMIDLER TIL IKT-STØTTET LÆRING
- gjennom Læringsarena2020 (LA2020)

Studenter og/eller ansatte ved UiA inviteres til å søke om midler til prosjekt og/eller forprosjekt som kan bidra konstruktivt for å iverksette ideer og prosjekt som kan bedre læringsutbytte hos studentene gjennom

• pedagogikk og pedagogisk metode
• organisering av ulike læringsarenaer
• nye læringsformer
• bruk av teknologi i undervisning, forskning og administrasjon

Søknaden må inneholde
• prosjektbeskrivelse, inkl. prosjektmål og målgruppe(r)
• finansieringsplan og budsjett, inkl. betingelser for gjennomføring
• varighet, hvordan prosjektresultatene er tenkt evaluert og praktisk
bruk/implementering utover selve prosjektperioden

Det er i utgangspunktet ikke satt noen økonomiske grenser når det
gjelder søknadssum, men vi ser gjerne at det legges inn egenandel.

Studenter og ansatte fra UiS og HiT kan søke om prosjektmidler, men
det betinger partnerskap med studenter og/eller ansatte ved UiA.

Søknad sendes UiA ved prosjektleder Randi Øverland,
e-post: randi.overland@uia.no

Søknadsfrist 10.03.2010

Flere opplysninger : www.uia.no//LA2020
Henvendelser : Randi Øverland, tlf. 99 54 19 25

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();