onsdag 14. august 2013

Å skrive er å tenke

De siste årene har utviklinga ved norske Universitets- og høgskolebibliotek gått i retning av å tilby støtte, ikke bare til informasjonsinnhenting, men også til den akademiske skrivesprosessen.

Et eksempel på det kan være at UBA tilbyr det poenggivende kurset: Skriveteknikk og informasjonskompetanse i samarbeid Fakultet for humaniora og pedagogikk. Man kan også se denne tendensen på nett, i bibliotek- og informasjonskompetanseportaler som Søk og skriv, Phd og track og VIKO, og UBAs eget Kildekompasset.no - den akademiske skiveprosessen blir vektlagt.

I Dagens Næringsliv på lørdag skriver skribent og litteraturprofessor Toril Moi at hun to ganger har organisert et tverrfaglig opplegg for doktorgradsstudenter ved tittelen "Writing Is Thinking" ved Duke University. Oppslutningen har vært enorm. Hun skriver at:

- Først når vi forsøker å finne ord for det vi har sett og forstått, innser vi hva vi ikke har forstått. Skrivingen gir oss nye spørsmål, som sender oss tilbake til emnet på jakt etter nye fakta og nye innsikter.

I følge professor Moi trenger doktorgradsstudentene først og fremst inspirasjon på to områder:
  • De må lære seg å skrive hver dag. "En god forsker venter slett ikke til hun har "lest seg opp" på emnet sitt før hun skriver (...)"
  • De må lære seg å bli modigere. "Frykten for å bli bedømt, frykten for at andre skal tro at man er dum, paparlyserer mange flinke studenter (...)"
Les mer i Toril Mois eminente artikkel, og bli inspirert, enten du er phd-student, bibliotekar eller bachelorstudent, eller noe helt annet! SKRIV! ;-)

Kronikken stod i DN lørdag, UB har papiravisen i aviskroken, eller les kronikken digitalt via UB/Atekst.

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();