torsdag 1. august 2013

IAML Wien del 2 (30.juli - 1. august 2013)

Dagene går fort, og tempoet har økt med synkende temperatur. Heldigvis ble det litt kaldere deler av uka. Tirsdag formiddag gikk Lisbet og og Are og hørte om arbeidet med samlede verk (colleted edritions). Forelesningen var delt i tre tema hvor første del beskrev Denkmaler der Tonkunst in Österreich som er en organisasjon som står for utgivelser av musikkologiske verk. Den første presidenten var Eduard Hanslick, og hovedredaktøren var Guido Adler. Andre del var om utgivelsen av Mahlers brev, og beskrev hvordan forskjellige utgaver av brevene kaster ulikt lys over komponisten og hans liv. Siste del omhandlet forskningresultatene på Martinu-forskning, og utgivelse av Bohuslav Martinu komplette verk som er under arbeid. Foreleseren Marek Pechac kom fra Institute Bohuslava Martinu, Praha.
(Anne-Åse ble på hotellet og lagde første del en av dette lille bloggreferatet.)

Lisbet og Anne-Åse tok en ny bytur (bildet til venstre er statuen av Johann Strauss i Stadtpark.Til høyre Arnold Schönberg Center
- og lot Are bli igjen for å høre om gangen i utgivelse av orkesternoter fra komponisten, via forlaget til ferdig trykk. Deretter fulgte en historie om arkivet til Wiener Symphoniker fra det befant seg i en skap under en trapp, og til i dag hvor det er kommer mer frem i lyset. Dette takket være sjefdirigenten Carlo Maria Giulini (1973-1976) som i sitt ansettelsebrev ville ha inn en passus om at arkivmateriale skulle ordnes. Arkivmateriale digitaliseres og består av bilder, brev, håndskrevne tekster, kort og telegram samt 400 magnetbånd med radioopptak fra første del av 1950-tallet.
Siste del av forelesningen var et bidrag fra Belgia. Der har de laget et softwareprogram for noter til bruk på nettbrett. neoScores brukes til å lage anmerkninger i notene f.eks i orkestersammenheng. 

Etter lunsj fulgte en sesjon om discovery systems. Etter å ha hørt på forelesernes beskrivelse av hva vi alle i salen vet at man må registrere for å kunne gjenfinne musikk ble sluttbemerkningen at det skal mye til for at et bok/artikkelbasert discovery system skal kunne dekke behovene som finnes innen gjenfinning av musikkmateriale. Derfor blir det laget egne små system rundt forbi. Det ble vist til en kravspesifikasjon og en blogg om temaet. 

Så fulgte en interessant samling spesielt for bibliotek i musikkundervisningsinstitusjoner. Her tok vi opp dagligdagse spørsmål som: innkjøpspolitikk, gaver og behandlingen av disse, pda og e-materiale. Bruk og innkjøp varierte fra at "vi kjøper inn alt" til "vi supplerer deler av vårt budsjett med inntekter fra videresalg av notegaver". Forskjellen på bibliotek som er en del av et større universitet, og bibliotek ved enkeltstående institusjoner er slående. Det er tydelig at det finnes stordriftsfordeler spesielt når det gjelder tilfang av databaser og tilgang på it-personale.

Dagen ble avsluttet med konsert i Brahms Saal i Musikverein. Musikken ble spilt på originalinstrumenter av topp musikere fra Wien og omegn. Musikkbibliotekarenes begeistgring var stor, og applausen ville ingen ende ta!


Onsdag startet med et smell: frokostmøte med Alexander Street kl 07.45!!!!! Demonstrasjon av det nye grensesnittet for Music online. Foreløpig er det kun delen med innspilt lyd som er tilgjengelig, men de regner med å putte inn alle sine databaser i dette brukergrensesnittet. Are kan holde internkurs for de som ønsker det.

Onsdagens fellesforelesning for hele konferanse var ved 1.fiolinist Clemens Hellsberg i Wiener Philharmoniker. Han fortalte orkesterets historie og om oppbyggingen av orkesterets organisasjon hvor det er musikerne selv som styrer alt. Vi fikk også høre musikkeksempler av orkesteret. Orkesterarkivar Silvia Kargl viste frem digitaliserte brev, konsertprogram og fortalte historier om orkestermedlemmers skjebne under krigen. Musikere fikk tildelt mellomnavn som "Israel" for at de lettere skulle kunne gjenkjennes som jøder. Ikke alle overlevde krigen. 

Onsdag ettermiddag er alltid turdag for IAML-deltakerne. Vi hadde sju turer å velge mellom. Lisbet valgte en byvandring:
Tema for byvandringa var "Vienna: 'Fin de siécle'. Rundt år 1900 opplevde Wien en kulturell oppvåkning. På rundturen var vi bl.a. innom Sezession-bygningen , der Gustav Klimts Beethoven-frise er utstilt.


Are og jeg ble med på busstur til WienerwaldMödling og Baden bei Wien i Schönberg (venstre bilde under) og Beethovens (høyre bildet under) fotspor.


Flotte turer med guide.


Torsdag.
Anne-Åse startet dagen med å høre om tatoveringer, digitalisering av gamle kortkataloger over foto/bilder og vannmerker på papir. Det er alltid interessant å få med seg en forelesning som RIdIM står for.
De snakker om musikalske ikoner. Ikke alle i salen synes tatoveringer var kunst, og hvordan i all verden skulle man beskrive og registrere dem...

Are og Lisbet derimot fikk igjen høre om hva 2.verdenskrig har hatt å si for kulturinstitusjonene i Wien. Under krigen ble det konfiskert musikkmateriale fra jødiske hjem. Disse notene ble i etterkrigstiden innlemmet i biblioteksamlinger som gaver fra dem som hadde konfiskert dem eller senere kjøpt dem. Det blir nå laget en database over hvem som er de opprinnelige eierne og hvor tingene egentlig kommer fra. Noen ganger har de klart å finne tilbake til rettmessig eier. NS-Provenienzforschung

Litt i samme gaten ble det fortalt om Guido "Israel" Adlers egen private musikksamling. Samlingen ble konfiskert av hans tidligere elever som under krigen var medlemmer av NS. Samlingen ble spredt utover i bibliotekene i Wien. Rett etter krigen ble det avsagt en høyesterettsdom som sa at samlingen skulle sendes til USA etter familiens ønske og finnes nå ved Hargrett Rare Book & amp; Manuscript Library at the University of Georgia

Berit Holth (NB) snakket om norsk musikkhistorie, utenlandske musikeres betydning for norsk musikk, og spesielt om norske komponister på 1800-tallet og norsk noteutgivelse. Jorid Nordal Baumann (NB) fortalte om det norske musikkarvprosjektet.

(Foto: Anne-Åse Kallhovd)
 
z"); pageTracker._trackPageview();