torsdag 22. august 2013

Søk med Success


Bilde hentet fra Colourbox.com

I sommer kom jeg gjennom et par av artiklene fra Aalborgs pensumliste for ph.d.-kandidater. En av artiklene handlet om søkestrategien success. Artikkelen kan finnes her.

Success baserer seg på 7 faser i et søk:

  1. - define the assignment
  2. - locate resources
  3. - choose searchwords
  4. - select metholdology
  5. - execute the search
  6. - evaluate the results
  7. - if necesary, repeat the search by refining previous decisions

Success er en strategi for strukturerte søk. Den ble utviklet i 1994 basert på observasjoner og dybdeintervjuer med bibliotekarer og studenter. Det ble så videreutviklet til et akademisk kurs med retningslinjer, skjemaer, tips, detaljerte forklaringer og søkeoppgaver og tilgjengeliggjort på Internett i 1997. I 2000 kom det en evaluering av det gamle systemet/kurset etter Internett.

Internett har endret søkestrategiene. Søkestrategier er veiledende prinsipper for planlegging av søket som kan modifiseres etter søkeresultatene.

Det motsatte (en ustrukturert søkestrategi) vil være Citation Pearl Growing hvor man finner en relevant artikkel/bok/webside og følger tråden videre fra denne.

Success er utviklet av Zins selv (artikkelforfatteren) som et didaktisk verktøy. Man planlegger søket gjennom 4 faser. 4W.
What - phrasing search assignment
Where - locate resources
Words - defining search words
Work - selecting and executing the working method.

Etter evaluering mente intervjuobjektene at også evaluering måtte inn som en egen fase.
Wow - evaluereArtikkelen anbefales! Jeg tester ut dette i første omgang på No-120 i år.

1 kommentar:

Birgitte Kleivset sa...

Så BRA! Veldig interessant! Dette setter jo begreper på en del "taus søkekunnskap" en del av vi UB-ansatte har. Veldig nyttig i veiledning og undervisning!

 
z"); pageTracker._trackPageview();