torsdag 20. november 2008

SMH-dagene 2008 i Trondheim

Sejersted og Næset har vært på seminar med spesialgruppen for medisin og helsefag.

Det var flere interessante foredrag og innlegg under følgende overskrifter:
Rammer: Et blikk inn i framtida - penger, forskning, pasienter
Roller: Sammen med fagmiljøene - eller ved siden av?
Retning: Vi vil gjøre nye ting - hvordan gi slipp på det gamle?

Noen tanker vi har tatt med oss hjem:
Kortere sesjoner og mer repetisjon i undervisninga
Fremstår UBA som relevant for brukerne?
Driver UBA kunnskapsbasert?
Skal vi bli lekre damer med skjørt og langt, flagrende hår og med utstrakt møtevirksomhet i Second Life?

Når det gjelder kunnskapsbasert bibliotekpraksis, har Lena Victoria Nordheim følgende tips:
Stille spørsmål ved egen praksis – og prioritere dem
Bestille artikler til deg selv – ikke bare til andre
Abonnere på innholdsfortegnelsen til Evidence Based Library and Information Practice
Besøke nettstedet eblip.net.au
Organisere/delta i en lesesirkel (hvor man tar for seg ett og ett spørsmål, vurderer forskningen og ser på relevansen)
Delta på 5th International Evidence Based Library & Information Practice Conference

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();