tirsdag 25. november 2008

Studietur til Kongsberg bibliotek


Åse, Åselill, Ellen og Lone deltok 17-18. nov. på NBF-Austagders tur til
Kongsberg for å se på det skrankeløse bibliotek og Devotek. Vi fikk
omvisning av biblioteksjefen. Det skrankeløse konsept bestod i at
bibliotekarerne veiledte lånerne med en "Tablet" (dog ikke i pilleform!),
dvs. en lite bærbar pc, som var lett (980 g) å ta med seg ut i rommet.
Man kunne da sitte med lånerne hvor som helst, gå med til hyllen og gjøre
nye søk herfra. Den var også ganske handy mht samlingspleie ute på hyllene.
Der var automat for både lån og innlevering. Men en fysisk skranke skulle
de fortsatt ha, så lånerene hadde et sted å henvende seg.
Musikkrommet var lyst og jazzet med lyttestasjon, mac med musikkprogram,
piano, cd'er og utlån av gitarer.
Devoteket var et lite eksperimentarium lokalisert i biblioteket. Sponset
av div. lokale virksomheter for å fremme interessen for realfag for barn
og unge. Kommende ingeniører til våpenindustrien? Vi fikk lov å leke og
bygge med lego og lage lyskretse. Der var to ansatte til å veilede ud i
den tekniske og mekaniske verden. Og det var veldig gøy å leke her.
Flott tilbud til barn og unge som vil noe annet enn lese og spille musikk.
Vår kollega fra Gjerstad var særlig interesseret med tanke på å fremavle nye ABELer.
Bilder fra biblioteket finnes på R:\Bib\Bilder\Kongsberg 2008

Åse og Lone

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();