torsdag 27. november 2008

Stortinget

I oktober var jeg og Siv på stortinget. Vi ble møtt av driftige bibliotekarer som viste oss rundt og gjennom stortinget og de underjordiske gangene.

Tydeligvis er Ragnhild Jensen et navn som ikke er fremmed her, for da vi sa et vi kom fra UBA var det Ragnhild som var kjent for dem.

Aslak Bonde holdt et foredrag om den norske politiske situasjonen. Det viser seg at norske politikere er skuffende enige... Aslak Bondes nettside her

Vi så Stortingets tiltak for å interessere den yngre garde i politikk. Det var to tilbud. Minitinget, det klasser fra videregående skole kom og ”lekte” storting for en dag med alt som hører med og ”2050 valget er ditt” som henvendte seg til elever fra ungdomsskolen. Her kan elevene skape et eget parti med egne valgsaker som et slags rollespill. Det hele avsluttes med et anonymt valg der man ikke kan stemme på eget parti. Partiet som vinner får så sine saker objektivt evaluert av en datamaskin som også genererer avisoverskrifter 50 år fremover i tid for å vise hvordan politikken vil kunne få utslag for mennesker. For eksempel var en populær valgsak for ungdommene ”gratis sykler til alle”, mens dette 50 år fremover i tid resulterte i at Oslo flommet over av gamle sykkelvrak.

I tillegg fant vi ut at de gamle registrene til eldre stortingsmeldinger er digitalisert og transkiptert. De har vi fått tilsendt et eks av som nå ligger som en PDF på min maskin. Hvis noen skulle trenge det.. Det jobbes forøvrig med å digitalisere de resterende dokumentene som stortingsmeldinger osv til jubileumet i 2014.

- Hilde

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();