onsdag 5. november 2008

Verktøy for vurdering av tidsskrifter

Som ansatte ved UB får vi ofte henvendelser fra vitenskapelige ansatte
om aktuelle publiseringskanaler. De faglige er selvsagt best istand til å
vurdere kvaliteten på tidsskrifter innen deres fag. Vi kan likevel peke
på noen aktuelle verktøy. Aller først vil det være viktig å kontrollere
at tidsskriftet er med i databasen fra NSD i Bergen. Kun tidsskrifter
som er med her gir uttelling når det gjelder publikasjonspoeng.

http://dbh.nsd.uib.no/kanaler/

Flere andre verktøy gir mer informasjon om aktuelle tildsskrifter.
Journal Citation Reports fra Thompson ISI gir information om Journal
Impact Factor. Denne verdien vil indireke fortelle en god del om
tidsskriftets status og vitenskapelige gjennomslagskraft. Lister over
tidsskrifter innen en disiplin kan sorteres på impact factor.

http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR


Et annet aktuelt verktøy er den fullstendige tidsskriftoversikten
fra Ulrich. Denne kan være nyttig særlig ved potensielt abonnement
da pris og informasjon om eventuelle elektroniske versjoner er med.

http://www.ulrichsweb.com/


Som bibliotekarer med ansvar for utvikling av det åpne arkivet ved
UiA (AURA) vil vi gjerne stimulere til publisering i tidsskrifter som har
en generøs politikk i forhold til deponering i vitenskapelige arkiver. Vi bør
også anbefale publisering i tidsskrifter med en "Open Access" policy der
de ellers er på høyden rent faglig. Ved Universitetet i Lund har de utviklet
et gratis verktøy for vurdering av tidsskrifter som samler mye nyttig
og relevant informasjon:


http://jinfo.lub.lu.se/

1 kommentar:

Anonym sa...

Flott oversikt Arthur. Kanskje må AURA og OPEN ACCES, inn som en meny på bibliotekportalen. Dine linker er nå lagt inn under menyen Tidsskrifter - under Finn Fagstoff, men bør vel også ligge under menyen FORSKING & PUblisering - AURA eller en meny OPEN ACCESS på bibliotekportalen. E

 
z"); pageTracker._trackPageview();