torsdag 8. mai 2008

Referat fra NKUL

Referat fra NKUL - Norsk konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring ved NTNU
Første post på programmet dag 2 (ref dag 1 her) er et viktig og spennende nettsted om personvern til bruk i skolen: Dubestemmer.no
Foredrag og visninger av filmer ved Informasjonsrådgiver Guro Skåltveit, Datatilsynet , Prosjektleder IKT Christine Hafskjold, Teknologirådet Seniorrådgiver Torbjørn D. Moe, Utdanningsdirektoratet sammen med elever som har produsert filmer for Du bestemmer. Se filmer
Den som ikke har kunnskap kan ikke ta ansvar, den som har kunnskap kan ikke la være å ta ansvar. DU bestemmer - trekke inn lærere og elever tidlig i prosessen. Lagde filmer - youtube - dubestemmer.no Hovedfokus var personvern. Hvordan kan dine personopplysninger bli brukt av andre (IKKE pekefingermental
itet) Diskusjon og refleksjon.

Elever ved Lillehammer videregående skole har i samarbeid med Høgskolen i Lillehammer produsert to kortfilmer:
Fort gjort (wmv 18.6 mb)
Hotbabe (wmv 24.2 mb) - disse filmene ble mer ekte (bruk av film i holdningsskapende arbeid). Den beste måten å bli bevisst på, defor ble det etter dette utlyst en Manuskonkurranse for medielinjer ved videregående med ungdomskolen som målgruppe. 37 manus, 5 vinnere. Mobbeproblematikken ble hengt på med en film til. 6 filmer. Ane Dahl Torp som instruktør. Utstyrspakker ble lånt ut til skolene - for å få god teknisk kvalitet. Vinner Byåsen videregående skole vant med denne filmen: Poke (MPG 22mb) (WMV 9.1mb).
Andre (imponerende bra) filmer
• Fotoalbummet (MPG 32mb) (WMV 10.2mb)
• Marius (MPG 47mb) (WMV 13.3mb) - sterkt om mobbing, se også her:Dubestemmer.no har fått utrolig gode tilbakemeldinger og oppslutning fra lærere og elever, prosjektet har mottatt priser og har vakt oppsikt internasjonalt. Konseptet DUbestemmer er nå spredt til mange andre land.

Planer videre for prosjektet:
  • Utgivelse kommer snart: DVD med alle 12 filmene og med oppgaver til.
  • Opplegg for barnetrinnet 4-7 trinn - heftet vil bli bearbeidet - håper også på å lage filmer for denne gruppen (de filmene som er laget til nå passer ikke for barneskolen).
Jan Åge Skaathun fra It´s learning
Lyd, video og sammensatte tekster
Utvidet tekstbegeret (skrift, bilde lyd) Web er sammensatte tekster, Mediene smelter mer og mer sammen.
Barn og unge "Digital natives" "Multitasking" Setter nye krav til skolen, tekstbruk og bruk av medier i læring.
Kildekritikk - blir overvelda av informasjon i dag.

Frank Emil Moen utviklingsleder NDLA: Nasjonal digital læringsarena skal gi fri tilgang til digitale læremidler til bruk i videregående skole. (http://fag.utdanning.no) (ndla.no er prosjektnettstedet)
  • Fritt tilgjengelig (ikke pålogging)
  • Fagnettarenaer skal kunne erstatte tradisjonelle læremidler
Bakgrunn: En digital Allmenning, gratis læremidler på nett tilgjengelig for alle (St meld 17 Et informasjonssamfunn for alle 2006/07). Fylkeskommunene gikk sammen og laget NDLA, og fikk midler. Kunnskapsministeren har sagt at det bør være en endring i skolekulturen: en kultur for deltakelse må bli sterkere. Mer fokus på deling. Utnytte ungdomskulturens bruk av digitale verktøy Utfordringer:
  • Mange fylker VG1 - bærbare = maskintettheten 1=1
  • All verdens undeholdning i fanget. Man ønsker sanksjonsmuligheter: Nei til bærbare PC-er.
  • Elever blir sjelden spurt/intervjuet. Det er lærerne som ikke er helt klare for utbredt databruk i skolen?
  • Pedagogikken må tilpasses den nye situasjonen.
  • Det finnes mye digitalt innhold på nett ( bruker mye tid til å lete?) - i liten grad systematiserte
  • Skolen som org kjennestegnes av en begrenset dele- og samhandlingskultur
Utbygging av nettstedet pågår (oppe nå norskVg1, Helse og sosialfag Vg1 og Naturfag Vg1) Mer kommer. Fagwiki kommer. Alt innhold er merket til kompetansemålene i Læreplanen

NYHET for dette læremiddelet i forhold til mange andre læremidler: Rettighetsklarering: cc-brukeren kan ta med seg teksten, omforme og publisere på nytt, men skal henvise til kilde og cc- skla videreføres (kan ikke brukes kommersielt).

83% av norske ungdommer har Facebookprofil.
Over halvparten av av ungdom produserer på nett (legge til rette for web 2.0-verktøy på NDLA (fag/utdanning.no). NDLA skla være et godt rammeverk for produksjon, gjenfinning og kommunikasjon for lærere og elever.


Referat fra dag 1

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();