torsdag 6. mars 2008

Bramseil blant syv fjell

Etter litt mot- og medvind ankom de fleste av oss Bergen onsdag. Mellom syv fjell skal (i alfabetisk rekkefølge) Arthur, Gerd Lillian, Hanne, Henry, Jørn og Ragnhild S delta på bibliotekmøtet som i all hovedsak finner sted i Grieghallen. Noen av oss vil skrive små reportasjer og referater fra møter og det som ellers beveger seg rundt biblitekmøte.

Bibliotekmøte ble offisielt åpnet av kulturminister Trond Giske i formiddag, hvor Giske gikk langt i å rose den norske bibliotekstand, fremheve viktigheten av kulturelt mangfold og benyttet dessuten anledningen til å knytte noen kommentarer til bibliotekmeldingen.

For øyeblikket er alle samlet til en paneldebatt ledet av kulturredaktør i BT Jan H. Landro.

1 kommentar:

Else-Margrethe sa...

Nå prøver jeg meg igjen og håper at jeg har fått kontoen på plass.

Flott at Bramseil er sjøsatt i tide - det skulle bare mangle når Bergen er målet. Skjønt det er kanskje ski som hadde vært tingen?

Leste du Åmås sitt innlegg i Aftenposten igår. Han har kanskje noen poenger, men jeg håper møtet kan få positiv omtale og at noen av de viktigste sakene blir kommentert.

Godt møte videre!

Else-Margrethe

 
z"); pageTracker._trackPageview();