fredag 7. mars 2008

Det burde ikke være så komplisert!


Det sa Åsta Loise Myr da hun holdt sitt innlegg under "Nye stemmer", arrangert av Bibliotekarforbundet torsdag. Hun startet sin karriere ved Høgskolebiblioteket i Bergen i 2006, og pratet engasjerende (uten powerpoint) om hvor viktig det er å ta brukerens synsvinkel i utdanningsbibliotek.
-Nøkkelen til en vellykket veiledning må ligge i å forstå brukerens behov, og ikke overøse
med all relevant informasjon man kan komme på. En felle hun som nyansatt selv gikk i. 

Åsta mente at som bibliotekar er det altfor lett å henge seg opp i sin egen tenkemåte
som ikke nødvendigvis gir så mye mening for brukeren. Hun delte sin frustrasjon inn i
tre deler; Skrankeveiledning/undervisning, nettsider og katalogene. I en veiledningssituasjon man må grave og finne ut av hva brukeren egentlig har bruk for. Hvis det er snakk om en oppgave: hvor omfattende er oppgaven, hvor motivert virker brukeren og hvor langt er han eller
hun kommet i skriveprosessen. Hva angår nettsider, må det tas høyde for at de skal
brukes av BÅDE gamle og nye brukere. De må være imøtekommende og kunne brukes uten
forkunnskaper. -Hva sier BIBSYS og databaser en ny bruker? Ingenting. Disse bør erstattes av
f.eks. bøker og artikler, eller andre ord brukeren forstår umiddelbart.

Til slutt fyrte Åsta av en solid bredside mot norske elektroniske bibliotekkataloger. Uten at hun sa det høyt, var det klart at Bibsys Ask var i fokus. 
-Som brukerens hovedinngang til biblioteket, er katalogene altfor komplisert! Vi er for opptatt
av søketeknikk og bruker termer som vi er alene om å skjønne. Når jeg ser på hvor logisk og intuitivt Amazon, IMDB og f.eks Google er konstruert, slår det meg at vi ikke har brukeren i fokus. Og det er et paradoks, for vår katalog burde jo være best!

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();