mandag 3. mars 2008

UBAs nettsider - 10 på topp

Hver måned mottar vi statistikk fra Google Analytics over bruken av bibliotekets nettsider.
Februar 08 (med januar i parantes):

1. UBA forside (1)
2. Finn fagstoff (2)
3. Fagsider (3)
4. Databaser (4)
5. A-Å listen (10)

6. Fagside for helse og idrett/temaside sykepleie (5)
7. Ordbøker og leksika (9)
8. Forskning og publisering (7)
9. Lån og bestillinger (14)
10. UBA forside på engelsk (13)

Nettstatistikken gir oss en innsikt i hva brukerene våre først og fremst er ute etter, samt hva vi evt må synliggjøre bedre. Dessverre får vi per i dag ikke målt bruken av de eksterne lenkene fra ubas nettsider. Vår egen bruk internt på biblioteket er også med i statistikken, så det må selvfølgelig tas med i betraktningen.
Henry

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();