fredag 7. mars 2008

Spredte inntrykk fra Bibliotekmøtet

Været i Bergen er heller trist men programmet på Bibliotekmøtet har vært utmerket !

Idag har jeg rukket møter om bibliotekstatistikk, åpne arkiv i Norge, bibliotekarenes rolle i forhold til forskningsrapportering og LibQUAL.

Even Flood hadde en fint gjennomgang av enhetskostnader for elektroniske tidsskriftpakker ved NTNU. I forhold til mitt arbeid ved UiA er dette meget relevant. Møtet om åpne arkiver var meget godt besøkt og lover godt veksten på dette feltet i Norge. Omsider ser det også ut som om Bibsys får på plass en ny versjon av Brage med rapportering til det felles nasjonale systemet NORA.

Jeg står på farten på vei til festmiddag i Grieghallen , UiA paraplyen er til hjelp i forhold til det Bergenske regnværet men i forhold til vinden er den litt gebrekkelig.

God helg til alle !

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();