fredag 4. april 2008

UBA Nettsider - 10 på topp, mars 08

Mars 08 (med februar i parantes) De som rykker opp er merket med blått, rødt er nedgang. Husk at eksterne lenker på våre sider (f.eks. Bibsys) IKKE måles per idag:

1. UBA forside (1)
2. Finn fagstoff (2)
3. Fagsider (3)
4. Databaser (4)
5. Fagside for helse og idrett/temaside sykepleie (6)
6. Fagside for helse og idrett (12)
7. Ordbøker og leksika (7)
8. Lån og bestillinger (9)
9. A-Å listen (5)
10. Om biblioteket (13)


Kommentar
Totalt sett var det 16% mindre trafikk på UBAs nettsider i mars sammenliknet med februar (Sannsynligvis p.g.a. påska). Påskekampanjen som lå på forsiden i ca snaue 2 uker ble lest av nesten 300, noe som isolert sett er veldig bra (Til sammenlikning hadde databaselisten 1075 klikk i mars). "Mord i biblioteket" var en del av påskekampanjen, og omtalen på Aktuelt hadde 53 klikk.


Hver måned mottar vi statistikk fra Google Analytics over bruken av bibliotekets nettsider.
Nettstatistikken gir oss en innsikt i hva brukerene våre først og fremst er ute etter, samt hva vi evt må synliggjøre bedre. Dessverre får vi per i dag ikke målt bruken av de eksterne lenkene fra ubas nettsider. Vår egen bruk internt på biblioteket er også med i statistikken, og må selvfølgelig tas med i betraktningen.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Statistikken stadfestar vel nok ein gong det nære sambandet mellom bruk av nettsidene og aktiv undervising - og der er jo helsefag suverene.

Studentane søker ikkje fagsidene våre aktivt.

Eg har sett litt nærare på tala mine og jamført desse med bloggen og Fronter.

Jørn

Henry sa...

Det er en tannpine det her, spesielt når man legger ned så mye arbeid i fagsidene. -Er det innholdet på fagsidene som ikke holder mål, eller kommuniserer jeg ikke fagsidene godt nok? spør jeg meg selv når jeg legger meg om kvelden.

Selv kunne jeg nok ha lagt trykket hardere på markedsføringen mot studentene og ansatte, utenom kurssesongen Men jeg valgte og vente på den nye databaseløsningen. Der gikk jeg på en smell. Dessuten mener jeg bestemt at "fagsider" ikke er et innlysende begrep for brukerene. Temasider tror jeg vil nå flere, og vil gjerne ha opp en diskusjon på det.

Jørn sa...

Svevnløyse er ikkje det verste: det er jo berre å setje seg ned og og reloade fagsida i nettlesaren i staden for å telje sauar.

Eg vil tippe at målgruppa di er mellom dei mest målmedvitne: dei går på no-nosense-maner lukt til databaselista og finn det dei treng framfor å virre seg nedover i vevhierarkiet. Ingenting er betre enn at fagsida blir ein unødvendig mellomstasjon?

Jørn sa...

Når sidene for helse- og idrettsfag har meir trafikk enn alle dei andre fagsidene til saman, er det også andre faktorar som spelar:

* Fagsidene deira er mest omfangsrike og best oppdatert
* Bibliotekknapp er installert i Fronter i kvart einaste emnerom
* Sidene minner meir om kurs-sider enn om reine lister, dei tilfører altså noko meir enn den tradisjonelle databaselista gjer

Eg vil slå eit slag for å kalle fagsidene for kurs-sider. Å tilpasse desse til dei ulike fagplanane vil sjølvsagt kreve svært mykje arbeid.

Henry sa...

Det gjenstår og se hvor god den nye databaselisten blir, men jeg tror de kan utfylle hverandre.
Biblioteket på Columbia (NYC) har integrert fagsidene i sin databaseliste, noe som sikkert sparer dem for en del arbeid:
http://wwwapp.cc.columbia.edu/ldpd/app/rti/results?hl=1&ps=1&sb=1&ss=0&hpp=100000&hk=-1&rt=sg&qt=6&q=

Ellen er vel uten tvil den som legger ned mest arbeid i fagsidene sine, noe som gjenspeiles i innhold og bruk. Fronter-lenkingen er spesielt bra, det må jeg se å få på plass selv.

Jeg ser på fagsiden som på stedet der brukerne finner det de er ute etter, men også ting de ikke visste vi hadde/ikke skulle ha.

"Det du ikke vet du ikke vet du ikke vet"

HL

 
z"); pageTracker._trackPageview();