torsdag 3. april 2008

Pensumlister 2008/2009

Hei:

Jeg er bibliotekets deltaker på et prosjekt som skal sørge for publisering av pensumlsitene på
åpne WWW sider. Det har vært meningen at dette skulle komme igang allrede i sommer. Meningen var at de faglige ansatte skulle sende Word- filer til studentservice som ville ta ansvar for legge disse ut. Det er planer om et mere avansert IT-system hvor de faglige ansatte kunne legge ut direkte. Styringsgruppen for det overordnede prosjektet som heter emnets hjemmeside mener vi skal vente til et slikt system er på plass før omlegging når det gjelder pensumlistene. En er redd for at gradvis innføring av nye rutiner skal vekke motstand hos de faglige ansatte

3 kommentarer:

Anonym sa...

Flate filer med objektid-ar: http://www.ub.ntnu.no/gl_litteratur/religion/pensum.php

I desse 2.0-tider kan ein tenkje at same type løsning kunne produsere noko litt "flottare" utan at me treng be ansatte om å gjere fullt så mykje.

Tenkjer på SRU søkjegrensesnitt med publisering til web og RTF (slik at ansatte får sine "korrekte" pensumlister ferdige i MS word).

Anonym sa...

Løysinga ved UBIT verkar elegant.

Kor vanskeleg ville det vere for Bibsys å gje brukarane løyve til å lagre annoterte og tagga dokumentlister til brukarprofilen?

Slik at ein kunne hente ut listene i ulike format frå adresser som http://ask.bibsys.no/ask/biblet/
brukerinfo?cmd=dokumentliste
&tag=krl1010&type=annotert&
format=rss

Jørn

Anonym sa...

burde også være mulig i BIBSYS og sende utskrifter i ulike format (ikke bare MARC og RIS), også stiler som APA, Harvard etc. slik som i andre referansedatabaser, eks. fra Ebsco
ES

 
z"); pageTracker._trackPageview();