onsdag 9. april 2008

Pensumlister vha EndNote ut på portalen

Har forsøkt meg litt med å produsere pensumliste direkte på bibliotekportalen vha EndNote og egenprodusert stil.
Biblioteket tok jobben med å "kvalitetssikre" pensumlistene for sykepleie - og ville da like godt legge inn referansene selv - og naturlig var da å bruke EndNote som vi allerede kjenner.'

Pensumlisten skal legges ut i PDF basert på Word til slutt og publiseres her - men ville like godt se om jeg kunne legge det rett ut på en nettside vha kopier og lim inn, når vi først hadde gjort jobben med å legge referansene inn i EndNote
 • referansene legges inn i endnote
  • alle refereranser har emnekoden i keywordfeltet, pass på å bruke samme kode for samme emne
  • det tok jo en tid å legge inn 153 referanser - men nå ligger de der til senere bruk!
 • søk og merk referanser du vil ha med i listen
  • velg rett stil - plundret litt med rett stil i forhold til nettsiden
  • i forhold til word - bygger på APA, og tar med oversikt over pensumsider
 • høyreklikk - copy formatted - og lim rett inn i webpage (husk å deaktviere redigeringsverktøy!)
 • Da får du med linker til oppslag BIBSYS og ev. tidsskrifter og andre websider
Eks pensum for Sykepleie 2008/2009
http://www.uia.no/content/view/full/50932
http://www.uia.no/content/view/full/47353
http://www.uia.no/content/view/full/50987

Stilen baserer seg på Harvard.
Merk: Referanstypene Book, Edit Book og Book Section MÅ ha med KUN et ISBN nummer - søket i bibsys bygger på dette.

EndNote basen og stilene ligger på R: felles.hia\endnote\sykepleie.enl - og stil pensum_pa_nett.ens (apa_pensum stilen er for utskrift i word)


MEN for en løsning for hele UiA bør vi tenke på noe enklere - det er fremdeles mange som ikke kjenner EndNote godt nok og som ikke bruker det i annen faglig sammenheng. Da blir det en bøyg å lære seg EndNote

Pensumprosjektet ser ut til å være godt igang med en løsning som bygger på muligheten for å eksportere poster fra Endnote vha XML formatet. Men det tas høyde for ikke end-note brukere ved at det blir mulig å å legge inn referanser direkte i websiden

9 kommentarer:

Anonym sa...

Flott arbeid! Korfor brukar du ISBN-nummer og ikkje objekt-id frå "Accession Number" til å generere søk?

Ellen Sejersted sa...

Dersom jeg søker i BIBSYS via EndNote kommer ikke acession number. Dersom jeg går andre veien - eksporter fra BIBSYS kommer det med. ISBN kommer alltid med

Ellen Sejersted sa...

Kunne jo selfølgelig endre i Connection filteret slik at Acession kom med

Anonym sa...

Eg skjønar... Hos meg kjem objekt-id med også ved søk frå EndNote (versjon X for Windows). Uansett blir det for vanskeleg å basere seg på eigenutvikla importfilter og output styles for tallause kombinasjonar av operativ- og referansehandteringssystem ved UiA.

Bibsys må nok gjere mykje av jobben om dette skal bli enkelt for ein sluttbrukar?

Ellen Sejersted sa...

burde også være mulig i BIBSYS og sende utskrifter i ulike format (ikke bare MARC og RIS), også stiler som APA, Harvard etc. slik som i andre referansedatabaser, eks. fra Ebsco

ES

Brinxmat sa...

Eit lite og dumt forslag: Legg nøkkelord "pensum-uba-kurskode" i MARC-felt 691, slik at det er mogleg kan lenke til pensum direkte i Ask. Hehe.

Når det gjeld utskrift til andre formater kan ein nok gjøre dette ved hjelp av SRU + XSL.

Jørn sa...

Jo, jau... Det er sjølvsagt 691-løysinga Bibsys ivrar for i LMS-prosjektet.

Ettersom emneordstilordninga i Bibsys ikkje er låst til eit kontrollert vokabular, er det sjølvsagt ingen hinder i vegen...

Ellen Sejersted sa...

Registrere pensumkoder i bibsys... nei - da får biblioteket jobben - og det var ikke meningen - dessuten måtte vi jo basere oss på pensumlister fra faglærere- og da er jo jobben allerede gjort - produksjonen av pensumlister. Men disse listene bør legges åpent på uia-nettet, og ikke som nå hos oss- på fronter, kun synlig for deltakere i rommet (-men det kunne vel være mulig å la enkelte mapper i de ulike rommene være ÅPENT for alle? - mappen PENSUM OG PLANER i emnerommene burde kunne ses av alle, både nåværende og potensielle søkere til et studium)- og dersom pensumlistene legges på nettet - kunne det være OK med en kobling til BIBSYS Ask og ev. linker til fulltekster - derfor dette forsøket med endnote og publisering direkte på uia.no. Ser HiT har en løsning for direkte publisering på ez. http://www.hit.no/main/content/download/23441/158171/file/Brukerveiledning.pdf - men det ser ikke ut til at det er noen kobling med BIBSYS ev. andre databaser - burde kunne søke opp fra forskjellige baser - og hente posten herfra - istedet for å måtte registrere fra bunn av.

Brinxmat sa...

Ved UBiT er alt pensum registrert i 096(?) $f, det er ingen stor sprang for oss å legge inn disse opplysninger et annet sted.

Om man skal/kan også registrere enkeltartikler fra eTidsskrifter i BIBSYS er noe jeg lurer på.

Da kunne en abonnert på pensum i ulike formater for AJAX-foremål.

 
z"); pageTracker._trackPageview();